Wykup samochodu z leasingu a odliczenie VAT

25 listopada
10:41 2014

Jeśli interesuje nas wykup samochodu z leasingu, to możemy liczyć na odliczenie podatku VAT. Trzeba jednak pamiętać, że możliwe jest to tylko częściowo.

Bardzo wiele firm i klientów indywidualnych decyduje się na wzięcie samochodu w leasingu. Wynika to z faktu, że leasing daje spore korzyści podatkowe, bilansowe i nie tylko. Z leasingiem bezpośrednio związana jest kwestia wykupu pojazdu po zakończeniu umowy.

Obecne przepisy przewidują, że w przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca może wykupić samochód. Otrzyma wtedy fakturę dokumentującą dostawę pojazdu. Co istotne, nabywca pojazdu ma możliwość odliczenia podatku VAT od tej transakcji. Jest to dla wielu przedsiębiorców dość zaskakująca informacja. W końcu dokonywali oni odliczenia VAT w trakcie trwania umowy. Czy aby możliwe było ponowne odliczenie opodatkowania?

Odpowiedź jest twierdząca. W przypadku leasingu operacyjnego możemy odliczyć przy wykupie podatek VAT. Z racji tego, że wykup samochodu po zakończeniu umowy jest zupełnie inną transakcją niż spłata rat, taki zabieg jest wykonalny. Wynika to z faktu, że leasing operacyjny to usługa, zaś wykup auta jest klasyfikowany jako dostawa towarów. Te dwie odmienne czynności stoją za tym, że możemy odliczyć podatek VAT.

Jeśli wykupiliśmy samochód osoby po leasingu, to możemy odliczyć maksymalnie 60 proc. podatku VAT. Jednocześnie nie może być to kwota wyższa niż 6000 zł z faktury wykupu. Jeżeli jednak wykupiliśmy auto ciężarowe, możemy odliczyć wtedy całą kwotę VAT. Te przepisy dotyczą także przedsiębiorców i osób prywatnych, które sprzedają samochody i oddają je w odpłatne użytkowanie na okres krótszy niż 6 miesięcy.

Oczywiście wszystkie wyżej wymienione ustalenia odnoszą się do kwestii leasingu operacyjnego. Odliczanie VAT od wykupu jest w tym przypadku możliwe, bo w trakcie trwania umowy leasingu użyczanie jej przedmiotu było usługą. Przy leasingu finansowym nie ma mowy o odliczeniu VAT, bo nie ma też opcji wykupu przedmiotu. Wynika to z faktu, że leasing finansowy jest klasyfikowany jako odpłatna dostawa towaru. Tym samym prawo do rozporządzania nim przechodzi na leasingobiorcę.

Leasing operacyjny daje szansę na odliczenie VAT-u przy wykupie pojazdu. Jest to dobra wiadomość dla osób, które planują właśnie ten krok.