Kiedy można odstąpić od umowy leasingu?

08 kwietnia
13:12 2017

Decydując się na leasing, trzeba poznać nie tylko warunki umowy i koszty, ale również to, kiedy można odstąpić od umowy leasingu.
 

Leasing cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko firm, ale również zwykłych konsumentów. Często jest to korzystniejsza forma finansowania niż kredyty bankowe. Jednak w czasie trwania umowy leasingowej mogą zdarzyć się różne sytuacje, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu leasingu lub kiedy dalsze korzystanie z leasingowanego przedmiotu traci sens. Co wówczas może zrobić leasingobiorca? Najlepiej odstąpić od umowy leasingowej. W jakich przypadkach i na jakich zasadach można to zrobić?

Comperia.pl wyraźnie podkreśla, że umowy leasingowe są tak skonstruowane, iż blokują wiele możliwości odstąpienia od nich. Według Kodeksu Cywilnego leasingodawca może od niej odstąpić w trzech sytuacjach, leasingobiorca – tylko w jednej. W pierwszym przypadku chodzi o niewłaściwe korzystanie z przedmiotu umowy leasingowej, w drugim – o wady przedmiotu pozostającego w leasingu, np. jeżeli chodzi o pojazd, z którego nie można korzystać zgodnie z profilem działalności leasingobiorcy. Trzeba jednak podkreślić, że udowodnienie winy leasingodawcy nie będzie łatwe, często bowiem za wady samochodu nie odpowiada leasingodawca, lecz producent. Do producenta zatem użytkownik samochodu powinien zgłaszać swoje uwagi. Tymczasem, jak wiadomo, producent nie ma podpisanej umowy z leasingobiorcą. W efekcie koło się zamyka. W takich sytuacjach trzeba być przygotowanym na długotrwałą i skomplikowaną batalię w celu udowodnienia własnych racji i uzyskania gratyfikacji finansowej.

Kodeks Cywilny przewiduje jeszcze jedną ewentualność odstąpienia od umowy leasingu. Ta możliwość jest realna jedynie wtedy, jeżeli koszty związane z leasingiem zostaną uregulowane a wszelkie raty leasingowe wcześniej spłacone. Jeżeli leasingobiorca zdecyduje się odstąpić od umowy, najlepiej, aby podjął ten krok  po 40 proc. zamortyzowania leasingowanego przedmiotu. Wówczas bowiem nie będzie musiał zwracać podatku, który wcześniej został wliczony w koszt uzyskania przychodu. Jeżeli mimo wszystko zdecyduje się wcześniej zerwać umowę, traci wcześniejsze korzyści podatkowe.

Sięgając po leasing, trzeba dokładnie wszystko przemyśleć. Przede wszystkim warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingowej oraz zapisami samej umowy. Rezygnacja z umowy leasingowej nie jest później ani prosta, ani tym bardziej korzystna.