Ile kosztuje wcześniejsza spłata leasingu?

07 maja
11:17 2017

Leasing jest alternatywa dla kredytu. Najczęściej korzystają z niego przedsiębiorcy chcący sfinansować zakup środka trwałego. Umowa leasingowa obliguje do spłaty comiesięcznych rat, a po jej zakończeniu właściciel firmy może wykupić leasingowane urządzenie. Jakie koszty wiążą się z wcześniejszą spłatą leasingu?

Zakończyć umowę leasingu przed końcowym terminem można poprzez wypowiedzenie umowy leasingu, wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu, cesję umowy oraz podnajem wyleasingowanego sprzętu.

Leasing finansowy

Wcześniejsza spłata leasingu zależy od rodzaju leasingu, w jakim zawarliśmy umowę. W przypadku, gdy zawarliśmy umowę leasingu finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy dowolnie ustalić okres trwania takiej umowy. Leasing finansowy jest przez ustawodawcę traktowany jako forma zbliżona do zakupu na raty, więc nie ma żadnych przeszkód, by na mocy porozumienia stron w dowolnym momencie zakończyć umowę zawartą w tej formie.

Leasing operacyjny

Inaczej jest, jeśli nasza umowa jest zawarta w formie leasingu operacyjnego. W tym przypadku leasingobiorca ma możliwość wliczania w koszty uzyskania przychodu wszystkich rat leasingowych w pełnej wysokości. W związku z tym umowa leasingu operacyjnego musi dodatkowo spełniać  kryterium minimalngo okresu trwania, który ustawodawca uzależnił od stawki amortyzacji danego środka trwałego.

Minimalny okres umowy leasingu operacyjnego ustalono na 40% normatywnego okresu amortyzacji. Dla samochodu osobowego, którego stawka amortyzacji wynosi 20% rocznie, okres amortyzacji wynosi 5 lat. Wynika stąd, że minimalna długość umowy leasingu operacyjnego wynosi 2 lata. Po spełnieniu warunku dotyczącego okresu amortyzacji wcześniejsze zakończenie umowy nie stanowi problemu. Leasing operacyjny jest traktowany jako umowa cywilnoprawna, której zapisy mogą ulegać zmianie na mocy porozumienia stron.

Procedura wcześniejszej spłaty

Wypowiedzenie umowy leasingu skutkuje także natychmiastowym rozliczeniem z leasingodawcą w sprawie spłaty leasingu przed czasem. Sprawę tę możemy załatwić poprzez cesję umowy i spłatę przed czasem, wtedy należy pokryć wartość wszystkich pozostałych rat, wykupu i dodatkowych opłat związanych z tą sytuacją, określonych w OWUL. Następnie firma leasingowa sprzedaje leasingowany środek trwały, a my – jako korzystający – mamy obowiązek dopłacić różnicę między uzyskaną ceną a wartością pozostałych opłat.

Musimy mieć jednak świadomość, że różnego rodzaju sprzęty czy maszyny szybko tracą na wartości, ponieważ były eksploatowane, więc mogą nie być w dobrym stanie. Właśnie dlatego transakcja poleasingowa raczej nie pokryje całego zobowiązania byłego leasingobiorcy. W związku z tym powinniśmy nastawić się na dodatkowe koszty.