Czy leasing opłaca się bardziej od kredytu?

09 maja
11:37 2016

Decydując się na kupno samochodu albo innego środka trwałego, możemy w zdecydować się albo na jego kredytowanie, albo leasingowanie. Co będzie korzystniejsze: leasing czy kredyt?

Zarówno leasing, jaki i kredyt mają swoje zalety i wady. W związku z tym trudno określić, który sposób finansowania samochodu jest korzystniejszy, – wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań klienta. Szukając odpowiedniej formy finansowania, należy wziąć pod uwagę m.in. specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, płynność finansowa firmy, jej zdolność kredytową oraz aspekt podatkowy.

Leasing – operacyjny i finansowy

Decydując się na leasing, polski przedsiębiorca może wybierać pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym. Podstawową różnicą w tych rodzajach leasing jest to, kto będzie dokonywał amortyzacji przedmiotu leasingu. W Polsce najczęściej jest wybierany leasing operacyjny, ponieważ pozwala on na mniejsze zaangażowanie środków własnych przez leasingobiorcę w początkowej fazie trwania umowy leasingowej. Warto zauważyć, że przedsiębiorcy chętnie decydują się na leasing, ponieważ nie zmniejsza on ich zdolności kredytowej.

W leasingu operacyjnym właścicielem leasingowanego środka trwałego pozostaje firma leasingowa, która tym samym dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Natomiast leasingobiorca w ramach leasingu może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wszystkie opłaty związane z umową leasingową, m.in. opłatę wstępną oraz raty leasingowe. Dodatkowo przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych także wszelkie wydatki poniesione na paliwo, części, usługi serwisowe, ubezpieczenie itp. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego leasingobiorca ma możliwość wykupu przedmiotu leasingu. Tego typu transakcja jest traktowana odrębnie do samej umowy, w związku z tym uprawnia przedsiębiorcę do ponownego odliczenia podatku VAT, który po raz pierwszy jest odliczany na podstawie faktur dotyczących rat leasingu.

Kredyt celowy – samochodowy

Aby otrzymać kredyt samochodowy, przedsiębiorca musi wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową oraz spełnić także inne warunki wymagane przez bank. Po otrzymaniu pożyczki zakupiony w ten sposób pojazd staje się własnością lub współwłasnością firmy. Gdy samochód stanowi zabezpieczenie kredytu, wtedy bank staje się jego współwłaścicielem aż do spłaty całego zobowiązania. W związku z tym możliwość amortyzowania pojazdu przez przedsiębiorcę jest ograniczona do procentowego jego udziału w zakupionym samochodzie.