Korzyści z leasingu dla przedsiębiorcy

12 grudnia
18:42 2016

Leasing to rywal kredytów dla firm. Sprawdź, jak dokładnie wyglądają korzyści z leasingu dla przedsiębiorcy, które to sprawiają, że cieszy on się taką popularnością.

Leasing to popularny sposób finansowania pojazdów oraz maszyn. Tę formę finansowania upodobali sobie w szczególności przedsiębiorcy. Skoro przedsiębiorcy uważają, że leasing jest lepszy niż kredyt, to znaczy, że są ku temu konkretne, finansowe powody.

Finansując zakup maszyny lub pojazdu leasingiem, możemy w pierwszym rzędzie liczyć na korzyści podatkowe. W przypadku leasingu operacyjnego raty, które płacimy jako leasingobiorca, w całości są kosztem uzyskania przychodu. Dzięki temu faktowi płacimy niższe podatki. Jeśli wybraliśmy zaś leasing finansowy to jako przedsiębiorca możemy samemu amortyzować przedmiot leasingu w całym okresie trwania umowy.

Inny rodzaj korzyści to korzyści bilansowe. Zasada jest prosta: leasingu operacyjnego nie wlicza się do aktywów bilansowych. Dzięki temu suma aktywów nie rośnie wraz ze wzrostem zysku. Drugą stroną tego faktu jest to, że leasing operacyjny nie powiększa zadłużenia.

Dzięki wybraniu leasingu łatwiejsze staje się także zarządzanie środkami trwałymi. Umowa leasingu jest podpisywana na czas określony. Przez to łatwiej jest określić założenia gospodarowania środkami trwałymi. Wykorzystywanie leasingu pomaga więc planować długoterminowy budżet przedsiębiorstwa. Jednocześnie leasing jest dobrym rozwiązaniem, gdy zależy nam na poprawieniu sprawozdań finansowych. Wynika to z faktu, że możemy odliczać raty leasingowe w koszty uzyskania przychodu dla potrzeb podatku dochodowego.

Wspomnieliśmy wyżej o korzyści stricte biznesowo-finansowych. Nie wolno jednak zapominać, że leasing to także korzyści praktyczne. Przemawiają za nim proste i szybkie procedury. Średni czas uzyskania leasingu wynosi 7 dni, co ma niebagatelne znaczenie z perspektywy przedsiębiorstwa, któremu zależy na jak największej efektywności działania. Dodatkowym atutem leasingu jest również to, że bardzo często właśnie w ten sposób można uzyskać dostęp do maszyn i pojazdów po cenach, które są atrakcyjniejsze niż ceny rynkowe.

Konkludując, leasing posiada wiele zalet, o czym dobrze zdają sobie przedsiębiorcy. Statystyki nie kłamią – leasing cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i jest podstawą sukcesu biznesowego współczesnych firm.