Jak czytać umowy leasingowe?

18 lipca
15:55 2014

Umowy leasingowe najlepiej jest czytać dokładnie i zwracając uwagę na istotne punkty.

Przed podpisaniem umowy leasingowej klient indywidualny lub przedstawiciel firmy winni wziąć pod uwagę kilka szczegółów. Oczywiście sam leasing jest świetnym sposobem finansowania ruchomości, ale nie wolno wychodzić z założenia, że ten sposób finansowania nie wiąże się z „kruczkami” w umowach.

Umowa leasingowa to dokument, który trzeba przeczytać dokładnie po to, aby później nie być zaskoczonym pojawiającymi się opłatami lub problemami. W lekturze takiej umowy najlepiej skupić się na czterech kluczowych zapisach. Zanim do nich przejdziemy, warto zapoznać się z ogólnymi warunkami umów z różnych firm leasingowych. Dobrze jest to zrobić po to, aby mieć niejakie rozeznanie i lepsze porównanie proponowanych opcji, a także warunków.

W przypadku umów leasingowych dokładną analizę należy zacząć od kar umownych. Ten zapis jest kluczowy, ponieważ wiąże się bezpośrednio z koniecznością uiszczenia opłat w przypadku nie spełnienia pewnych warunków. Dla leasingobiorcy znajomość tych warunków jest wiedzą podstawową. Kara umowna przy umowie leasingowej może dotyczyć na przykład opłaty manipulacje, w razie gdy nie zapłacimy składki ubezpieczeniowej. Wysokość takiej kary jest różna od 15 proc. do nawet 100 proc. wysokości składki.

Podczas lektury umowy należy zwrócić też baczną uwagę na termin zwrotu finansowanego przedmiotu. To także wiąże się z ewentualną karą finansową i nie mówimy tu wcale o małych kwotach. Kary zaczynają się o 0,2 proc. ceny nabycia przedmiotu za dzień zwłoki, a sięgają nawet 2 proc. Czasami firma leasingowa wymaga od nas kary w wysokości ostatniej raty leasingowej.

Zapisem nr 3, którym trzeba się zainteresować, jest przedterminowe rozwiązanie umowy. Warto przeczytać jakie koszty będzie takie rozwiązanie niosło no i co najważniejsze w jakich sytuacjach umowa zostanie rozwiązana.

Na koniec nie wolno zapomnieć o oprocentowaniu leasingu. W OWUL (ogólne warunki umowy leasingowej) znajdziemy informacje na temat tego, od czego ten parametr jest uzależniony. Taka wiedza pozwoli nam w przewidzieć ewentualne wahania oprocentowania.

Reasumując, czytanie umowy winno uwzględniać wyżej wspomniane zapisy, a także cechować się dużą uwagą dla detali, ponieważ w takich umowach to one mają największe znaczenie.