Jakie opłaty za leasing

25 czerwca
05:17 2012

Leasing jak każda inna forma finansowania wiąże się z różnymi kosztami. W momencie kiedy liczymy na wsparcie finansowe innej instytucji musimy również brać pod uwagę fakt taki , że będziemy pociągnięci do odpowiedzialności finansowej. I tak oto poniżej przedstawiamy wszystkie opłaty leasingowe, o których rzadko kiedy się mówi. Analogicznie do kredytu bankowego , leasing również tożsamy jest z uiszczeniem opłaty wstępnej. W terminologii bankowej nazywa się to wkładem własnym. W tym kontekście jest to natomiast kaucja wstępna. Działa ona na takich samych zasadach jak wkład własny. Dzięki owej kaucji opłaty ponoszone za leasing są zdecydowanie niższe, ponieważ instytucja leasingowa wniosła swego rodzaju zabezpieczenie. W przypadku leasingu samochodowego, leasingobiorca musi również wnieść opłatę czynszową. Jest to kolejna opłata , która działa na analogicznych zasadach co wkład własny. Oczywiście nie możemy nie wspomnieć o opłatach miesięcznych czyli tak zwanych ratach. Są to koszty, które płatne są odgórnie zgodnie z harmonogramem i poziomem jaki został ujęty w umowie o leasing. Po opłaceniu owych rat i wygaśnięciu umowy leasingobiorca ma możliwość wykupu określonego przedmiotu. Mimo tego, że co miesiąc płacił za wynajem środka materialnego to i tak w momencie kiedy chce nabyć prawo własności musi zapłacić połowę wartości przedmiotu. Ostatnią formą opłaty jest opłata gwarancyjna. Cóż to takiego? W dużym skrócie jest to kwota, którą uiszcza leasingobiorca wraz z końcem umowy na wypadek roszczeń leasingodawcy. Owa opłata ma charakter czysto zwrotny dlatego też możliwy jest zwrot owej kwoty w momencie kiedy leasingodawca nie będzie miał żadnych zastrzeżeń co do całego okres umowy. Ogół opłat za dzierżawę leasingową jest zdecydowanie większy niż w kontekście kredytu bankowego.