Leasing jest odpowiednikiem wynajmu

30 czerwca
16:41 2012

Leasing jest odpowiednikiem wynajmu, lecz dotyczy ruchomości. Najbardziej popularnym jest leasingowanie samochodów firmom transportowym bądź osobom prywatnym w ostatnim czasie. Jednak nie jest to jedyna rzecz, którą możemy wydzierżawić. Do dyspozycji mamy nieruchomości, sprzęt mechaniczny a nawet surowce. Najbardziej ciekawą formą finansowania leasingowego jest oczywiście leasing zwrotny. Leasing jest jedną z najbardziej popularnych form finansowania zewnętrznego dotyczącego ruchomości. Jak wiemy bardziej korzystny ze względów ekonomicznych jest kredyt, lecz jego dostępność jest znacznie bardziej ograniczona. Coraz bardziej atrakcyjnym produktem staje się wspomniany leasing zwrotny. Za pomocą takiego rodzaju finansowania jesteśmy w stanie podnieść kondycje finansową naszej działalności gospodarczej z tytułu odzyskanych środków, które zamroziliśmy. Jest to zwyczajna umowa leasingowa zobowiązująca dwóch partnerów biznesowych, których w świetle prawa określa się mianem leasingodawcy oraz leasingobiorcy. Jednak warunki są bardziej specyficzne niż w momencie np. dzierżawienia pojazdu. Leasingobiorca w takim układzie odsprzedaje wydzierżawioną ruchomość firmie leasingowej. Do dyspozycji posiadamy również możliwość ograniczenia prawa własnościowego dotyczącego środków inwestycyjnych, które w momencie podpisania umowy przechodzą tymczasowo na leasingodawcę z możliwością korzystania z danej ruchomości przez cały okres trwania umowy leasingowej. Jak wiemy takie rozwiązanie jest bardzo przydatne w momencie, gdy nasze przedsiębiorstwo potrzebuje odpowiednich nakładów finansowych na przeprowadzenie nowych, trafnych inwestycji oraz posiadamy szeroki asortyment, który zamraża nasz kapitał. Znowu warto w tym miejscu wrócić do przykładu firmy transportowej, która chce zakupić np. plac parkingowy, lecz z powodu braku finansów ze względu na zainwestowanie ich w samochody ciężarowe nie jest w stanie zrealizować takiej inwestycji.